Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.   
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.  
Ferie zimowe  14 – 27 lutego 2022 r.  Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja (wtorek- czwartek)  2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.  
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.    

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14.10.2021 (czwartek – Dzień KEN)
  • 15.10.2021 (piątek)
  • 12.11.2021 (piątek),  
  • 07.01.2022 (piątek)
  • 02.05.2022 (poniedziałek)
  • 24, 25, 26 maja 2022 (wtorek-czwartek, egzaminy 8-klas)
  • 17 czerwca 2022 (piątek),

Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych i rocznych:

– 31.01.2022 – oceny klasyfikacyjne śródroczne

– 17.06.2022 – oceny klasyfikacyjne roczne

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami:

– 06.09.2021 , godz. 17:00 (poniedziałek)

– 03.02.2022 , godz. 17:00 (czwartek)

– 19.05.2022 , godz. 17:00 (czwartek)

Konsultacje nauczycieli, wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami:

– 25.10.2021, godz.17:00 (poniedziałek)

– 29.11.2021, godz.17:00 (poniedziałek)

– 10.01.2022, godz. 17:00 (poniedziałek)

– 28.03.2022, godz. 17:00 (poniedziałek)

– 25.04.2022, godz. 17:00 (poniedziałek)