Ogólnopolski projekt edukacyjnyZ mapą przez świat

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 (październik-maj). W projekcie wezmą udział klasy pierwsze: klasa I a i klasa I b.
     Głównym celem projektu jest kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi. Wzbogacenie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i społecznego, jak również rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
    Projekt obejmuje 7 modułów czyli 7 kontynentów.
Każdy moduł składa się z trzech części: prezentacji multimedialnej, pomysłu na stacje zadaniowe oraz zadania interaktywnego z użyciem nowoczesnych technologii.

Uczniowie klas I i II w bieżącym roku szkolnym wezmą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Dotknij, Poczuj, Zobacz”. W każdym miesiącu uczestnicy projektu będą przeprowadzać eksperymenty, które z pewnością wzbudza w uczniach ciekawość i pasję do tworzenia.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.   
 2.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.
 3.Święto Trzech Króli06 stycznia 2023 r.
 4.Ferie zimowe  16 – 29 stycznia 2023 r.
 5.Wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11 kwietnia 2023 r.
 6.Majowe święta narodowe  1 i 3 maja 2023 r. nie ma zajęć szkolnych
 7.Egzamin ósmoklasisty23 – 25 maja 2023 r. (wtorek- czwartek)
8.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.  
9.Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.    

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia opiekuńcze:

-14 października 2022 (piątek)

– 31 października 2022 (poniedziałek)

– 2 maja 2023 (wtorek)

– 23, 24, 25 maja 2023, (wtorek-czwartek)

– 9 czerwca 2023 (piątek)

Terminarz Rad Pedagogicznych

– 11.01.2023 – Rada Pedagogiczna klasyfikacja śródroczna (środa)

– 19.06.2023 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna roczna i końcowa (poniedziałek)

Informacja o zagrożeniach i propozycji ocen śródrocznych i rocznych

– 10.12.2022 – Informacja w Librusie o zagrożeniach oceną niedostateczna

– 11.05.2023 – informacja w Librusie o zagrożeniach oceną niedostateczną i propozycja oceny rocznej

Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

– 11.01.2023 – oceny klasyfikacyjne śródroczne

– 14.06.2023 – klasyfikacja uczniów

-13.01.2023 – koniec I semestru

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami

– 15.09.2022, godz. 17.00 ;  Rada Rodziców – 18.00 (czwartek)

– 12.01.2023, godz. 17.00 (czwartek) klasy IV- VIII i 13.01.2023 godz. 17.00 klasy I-III

– 18.05.2023 (czwartek) klasy IV- VIII w sprawie sposobów poprawy przewidywanych ocen rocznych, procedury egzaminacyjne godz. 17:00

-29.05.203 (poniedziałek), godz. 17.00 – klasy I- III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor przywitała zgromadzonych, przedstawiła pierwszoklasistom ich wychowawców, przypomniała o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a na koniec życzyła uczniom wielu sukcesów i pogłębiania swoich zainteresowań, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Był to czas na radosne powakacyjne rozmowy.

« z 10 »