Szanowni Rodzice i Uczniowie

  • Od 7 września 2021 r. rodzice mogą rejestrować na szczepienia dzieci, które ukończyły 12 lat.
  • Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Dla naszej szkoły wyznaczono Przychodnię Zdrowia ZOZ w Andrespolu.

Sczepienia będą odbywały się wg. ustalonego harmonogramu:

  • I etap (I tydzień września)– tydzień informacyjny, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno- edukacyjnym
  • II etap (II tydzień września)- tydzień przygotowania do szczepienia- zbieranie przez wychowawców deklaracji od rodziców i prawnych opiekunów- zgód na szczepienia. Wraz z dziećmi mogą się szczepić też dorośli, rodzice, rodzina
  • III etap (III tydzień września) od 13 -19.09.2021 – tydzień szczepień 
  • Deklaracje i materiały wysłane do rodziców poprzez platformę Librus