Z okazji Dnia Ziemi, który jest obchodzony 22 kwietnia każdego roku, organizujemy wyzwanie dla wszystkich uczniów i ich rodzin pod nazwą EKO – CHALLENGE.

Wyzwanie polega na wybraniu w swojej okolicy lub innym miejscu na Ziemi terenu zaśmieconego, sfotografowanie go takim jakim go zastaliśmy, a następnie zrobienie zdjęć w trakcie sprzątania i jego efektów.
Każda rodzina we własnym zakresie organizuje sobie worki na śmieci i rękawiczki do sprzątania.
Uczeń, który wraz z rodziną posprząta najwięcej i udowodni to przesyłając nam zdjęcia z chellendżu wygra i otrzyma roślinę ozdobną, drzewko owocowe do wsadzenia w swoim ogrodzie.
Termin trwania wyzwania to trzy tygodnie począwszy od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zdjęcia zaangażowanych rodzin i efekty sprzątania opublikowane będą na stronie internetowej i Facebookowej szkoły.

Zachęcamy nie tylko ze względu na Dzień Ziemi i możliwość zdobycia nagrody, ale również dlatego, że jest to okazja do rodzinnego wyjścia z domu, zrobienia coś wspólnymi siłami dla Naszej Planety, która jest niszczona przez destrukcyjną działalność człowieka, a także pokazania postawy proekologicznej i tego, że los Ziemi nie jest nam obojętny i zależy nam na jej dobru.

RAZEM CHROŃMY ZIEMIĘ I NATURĘ, BO BEZ NASZEJ POMOCY I ZAANGAŻOWANIA GROZI NAM WYGINIĘCIE SPOWODOWANE KATASTROFĄ EKOLOGICZNĄ.
PAMIĘTAJMY- ZIEMIA TO NASZ DOM, DBAJMY O NIEGO.

Zdjęcia proszę przesyłać do 24 maja 2021 r. na wskazany adres mailowy m.lesniewska@justynow.edu.pl lub poprzez Platformę Teams do p. Moniki Leśniewskiej lub p. Justyny Urbańskiej – Janowskiej.

Liczymy na Wasze zaangażowanie i współpracę-
p. Monika Leśniewska i p.Justyna Urbańska – Janowska

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Nazwisko i imię:

1. Astete Kapitańska Sofia
2. Bednarek Robert
3. Brot Alan Łukasz
4. Drożdż Mateusz
5. Eljasiewicz Melita
6. Fedzin Maja Magdalena
7. Fiszbak Filip Michał
8. Janowski Piotr
9. Kot Adam Julian
10. Krawczyk Małgorzata Anna
11. Kuron Jan Bartosz
12. Łęcki Szymon Piotr
13. Machnicki Mateusz
14. Maciołek Sebastian Piotr
15. Matusiak Jan Stanisław
16. Molsa Katarzyna Anna
17. Niewiadomy Wojciech
18. Olczak Leon
19. Piasecki Tymon
20. Pilarska Anna Blanka
21. Reszka Milena
22. Sęk Julian Antoni
23. Siejkowski Bartosz
24. Stasiak Jan Paweł
25. Stępień Amelia Maria
26. Stępień Kacper Marek
27. Strzelczyk Błażej
28. Szczesiak Alan Adam
29. Szubska Zuzanna
30. Ścieszko Lena
31. Tokarczyk Franciszek
32. Tryluk Kajetan
33. Tużnik Amelia
34. Walczak Nela Zofia
35. Zawadzka Gardiana
36. Żentak Bianka

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Liczba wszystkich miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 29

Liczba wolnych miejsc: 21

Lista dzieci  uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 1. Chodak Jakub
 2. Dubowik Antoni
 3. Duda Mikołaj
 4. Duda Szymon
 5. Gębicki Jan
 6. Jankowski Jakub
 7. Jaskuła Tytus
 8. Kocański Szymon
 9.  Kozłowska Barbara
 10. Małyszko Błażej
 11. Mazurkiewicz Marcelina
 12. Mazurkiewicz Nikola
 13. Molsa Anna
 14. Mosińska Stefania
 15. Palos Wiktoria
 16. Rajczyk Blanka
 17. Rątczak Zuzanna
 18. Sęk Kazimierz
 19. Stefaniak Hanna
 20. Trzeciak Zofia
 21. Wojtczak Ewa

Lista rezerwowa

 1. Krzemiński Konstanty
 2. Rosiak Amelia

Lista dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
 im. Jana Brzechwy w Justynowie

 1. Kłos Milena
 2. Łajs Julia
 3. Najder Irma
 4. Olczak Jakub
 5. Rachwalska Antonina
 6. Żentak Igor

Wielkanoc, 2021

Regulamin Konkursu Plastycznego „Ozdoba Wielkanocna”

1. TEMAT I CELE KONKURSU: Tematem tegorocznego konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej Cele konkursu: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, ochrona przed zanikaniem zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności oraz zdolności manualnej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Naszego przedszkola oraz ich rodziców.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej ( np. jajka, palmy, koszyczka, zajączka itp.) w formie przestrzennej dowolną techniką. 3.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 ozdobę wielkanocną.
4.Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko, wiek autora oraz nazwa grupy. Prace należy składać do swoich wychowawców grupy.

3. TERMINARZ KONKURSU
Termin ostateczny składania prac to 02.04.2021 r. (piątek). Wszystkie prace będą postawione w naszej szatni. W dniach 29.03.2021- 02.04.2021 będzie możliwość głosowania na najlepszą pracę poprzez stronę na Facebooku przedszkolnym. Udział w głosowaniu biorą: Rodzice, pracownicy przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2021r.

4. OCENA I NAGRODY Rodzice wraz z pracownikami poprzez głosowanie wybiorą najlepsze prace. Podczas głosowania uczestnicy wezmą pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, technikę wykonania, stopień trudności i estetykę, wiek dziecka. Laureaci Konkursu i dzieci wyróżnione uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola oraz mediach społecznościowych przedszkola. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

Nie mamy dobrych wieści…
Od 22 marca wracamy do nauki zdalnej!
Jeśli wystąpi potrzeba zresetowania hasła do platformy Microsoft Teams prosimy do piątku skontaktować się z p. Katarzyną Jagiełło poprzez Librus.

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur na wniosek organizatorów regionalnych przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22.04.21 godz.9.00.

Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA lub w zakładce PRZEDSZKOLE–>REKRUTACJA