Dyrektor szkoły – mgr Ewa Derecka


L.p.Nazwisko i imię
1.Binkowska Paulina
2.Borkowska Dorota
3.Borowiński Paweł
4.Derecka Ewa
5.Golemba Bogumiła
6.Gralak Agnieszka
7.Jagiełło Katarzyna
8.Jagiełło Sebastian
9.Jaros Jacek
10.Kardas Karina
11.Klimczak Alicja
12.Kołosowska Jadwiga
13.Kopeć Urszula
14.Kot Joanna
15.Krzywański Witold
16.Kubryn Marta
17.Kurnatowska Anna
18.Leśniewska Monika
19.Linowska Edyta
20.Mikołajczyk Ewa
21.Mosbah Karina
22.Pach Marta
23.Padechowicz Przemysław
24.Pawlak Angelika
25.Paszko Danuta
26.Pilarska Karolina
27.Płoszka Anna
28.Prusicka Zofia
29.Pudlarz Karolina
30.Rudnicka Małgorzata
31.Rutkowska Iwona
32.Suligorska Urszula
33.Ścieszko Teresa
34.Toczydłowska Katarzyna
35.Turek Ewa
36.Urbańska-Janowska Justyna
37.Zięba Marta
38.Żuława- Smuklerz Paulina
39.Cymera Katarzyna