Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2022/2023

Lp.NazwiskoImię
1AndrzejczykOliwia
2BalaHanna
3Cała Liliana
4ChałupkaFilip
5DanielewiczJulia
6DrzewieckiStanisław
7DudaPatrycja
8GębIckiJan
9GórecznaZuzanna
10JadwiszczakKarolina
11JasińskaAmelia
12MaciaszczykTomasz
13MakowiczMaja
14MałaczekJakub
15MałyszkoOliwier
16MarkiewiczLena
17MazurkiewiczMiłosz
18PawelakJan
19Pietrzak Stanisław
20PoluszczykLena
21PrzewoźniakKrystian
22RątczakZuzanna
23SameckiAlan
24TrzeciakZofia
25UstunerJulia
26WiktorowiczJoanna
27WojtysiakBartłomiej
28WójcikLena
29WójcikNel

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/23, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.

.Zgodnie z art. 133ustawy prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) –„Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym28.02.2022-1.04.2022r.28.04.2022–7.05.2022r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 9.04.2022r. do 14.05.2022r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych19.04.2022r.20.05.2022r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia20.04.2022r.- 23.04.2022r.21.05.2022- 25.05.2022r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych27.04.2022r31.05.2022r.


Dokumenty do pobrania:Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl