Katarzyna Gajewska
Katarzyna Gajewska
PRZEWODNICZĄCA
Marta Grabiszewska
Marta Grabiszewska
CZŁONEK
Magdalena Adamczyk
Magdalena Adamczyk
SKARBNIK

Szanowni Państwo!
Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Składka jaka została ustalona na rok szkolny 2021/2022 wynosi 60 zł. na pierwsze dziecko, 30zł na 2-gie, jednorazowo na rok szkolny.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy Andrespol

36 8781 0006 0000 0228 3000 0010

(w tytule wpłaty podać nazwisko dziecka lub dzieci i klasę).
Wpłaty są dobrowolne.