• Czytelnicy mogą składać zamówienia książek (lektur) drogą elektroniczną poprzez dziennik Librus – kontakt z bibliotekarzem- U. Kopeć. Uczniowie klas 1-3 mogą również składać zamówienia lektur u wychowawców.

Sprawozdanie z Konkursu Recytatorskiego „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE …”

            W grudniu 2020 roku Biblioteka Szkolna z okazji uczczenia Dnia Patrona Szkoły ogłosiła konkurs recytatorski poświęcony twórczości Jana Brzechwy, który trwał do 18 stycznia 2021 r.

 Celem konkursu było:

  • Uczczenie Dnia Patrona
  • przybliżenie utworów poety i najważniejszych faktów z jego życia,
  • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
  • kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów,
  • pobudzenie aktywności uczniów.

Do konkursu zgłosiło się dziewięcioro uczestników. Uczniowie przesłali swoje filmiki z wystąpieniem na platformę Teams do zespołów Biblioteka klasy 1-3 oraz Biblioteka klasy 4 – 8. Wszyscy z dużym zaangażowaniem, niektórzy w kostiumach teatralnych z grą aktorską pięknie deklamowali bardzo długi teksty wierszy Jana Brzechwy.

Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia, umiejętność gospodarowania oddechem i ogólne wrażenie artystyczne.

Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach: kategorii klas I-III oraz IV- VIII

Jury w składzie: Paulina Żuława, Urszula Kopeć, Marta Pach, Marta Kubryn wyłoniło następujących zwycięzców:

w kategorii klas I – III Zuzanna Wojcieszek z klasy 2a

w kategorii klas IV – VIII Amelia Maniak z klasy 6a

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz wysokie oceny z języka polskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zuzanna Wojcieszek
Amelia Maniak
Katarzyna Kramek
Jan Pilarski
Zuzanna Kramek

LATAWIEC CZYTELNICZY

Wyzwanie czytelnicze skierowane do uczniów klas drugich i trzecich. Celem głównym akcji jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Cele szczegółowe to: poprawienie techniki, płynności czytania uczniów; zapoznanie uczniów z bogactwem literatury dla dzieci; wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyku obcowania z książką; rozwijanie u dzieci sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni; zachęcenie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Czas trwania – listopad 3 listopada uczeń otrzyma dzienniczek czytelniczy oraz latawiec z pustym ogonkiem (sznurkiem) za każde przeczytane 30 minut (poświadczone podpisem rodzica w dzienniczku czytelniczym) dziecko otrzyma kokardkę, którą przymocuje do sznurka. Na koniec miesiąca zliczymy ilość zdobytych kokardek. Uczeń z najwyższym wynikiem otrzyma tytuł KLASOWEGO POŻERACZA KSIĄŻEK oraz nagrodę niespodziankę. Zachęcamy do zabawy.

WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA – KAMPANIA SPOŁECZNA

28 października w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, otrzymaliśmy z Instytutu Książki Wyprawki Czytelnicze dla tegorocznych pierwszoklasistów. W skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet Za sprawą specjalnie przygotowanej wyprawki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Wyprawki zostały przekazane przez bibliotekarzy uczniom 30 października. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Projekt połączony jest z ogólnopolską kampanią społeczną „Mała książka – wielki człowiek

29 września obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. Czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży W ramach akcji każda lekcja w tym dniu rozpoczynała się od głośnego czytania fragmentu wybranej książki. W klasach młodszych dzieci poznały np. przygody kota Cukierka z lektury „Cukierku ty łobuzie, czy psa Elfa głównego bohatera książki „Sposób na Elfa” Czytajmy dziecku 20 minut dziennie, codziennie!