Przewodnicząca: Zofia Rosieniuk
Zastępca: Artur Niewiadomski