Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych1 września 2021 r.   
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.  
Ferie zimowe  14 – 27 lutego 2022 r.  Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja (wtorek- czwartek) 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.  
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.    

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

? 14.10.2021 (czwartek – Dzień KEN)
? 15.10.2021 (piątek)
? 12.11.2021 (piątek),
? 07.01.2022 (piątek)
? 02.05.2022 (poniedziałek)
?24, 25, 26 maja 2022 (wtorek-czwartek, egzaminy 8-klas)
?17 czerwca 2022 (piątek)

Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych i rocznych:

? 31.01.2022 – oceny klasyfikacyjne śródroczne

? 17.06.2022 – oceny klasyfikacyjne roczne

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami:

? 06.09.2021 , godz. 17.00 (poniedziałek)

? 03.02.2022 , godz. 17.00 (czwartek)

? 19.05.2022 , godz. 17.00 (czwartek)

Konsultacje nauczycieli, wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami:

? 25.10.2021, godz.17.00 (poniedziałek)

? 29.11.2021, godz.17.00 (poniedziałek)

? 10.01.2022, godz. 17.00 (poniedziałek)

? 28.03.2022, godz. 17.00 (poniedziałek)

? 25.04.2022, godz. 17.00 (poniedziałek)