Szanowni Rodzice,

 01 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, że tego dnia zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. Poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku i przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli:

•        uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz
wchodzą i wychodzą wyznaczonym wejściem;

•        spotykają się w wyznaczonym miejscu zgodnie z reżimem sanitarnym
          i unikają zbędnego przemieszczania się;

• posiadają własny notatnik i długopis;

• w ciągach komunikacyjnych uczniowie proszeni są o zakrywanie nosa i ust;

•        po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekujemy ręce;

•        rodzice/opiekunowie są zobowiązani do używania maseczek
i rękawiczek;

•        z dzieckiem może wejść tylko jeden rodzic do klas I- IV;

•        klasy V- VIII tylko uczniowie wchodzą do szkoły

W związku z kończącym się remontem starej części szkoły informujemy, że dni 02-04 września są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych pobranych
z dni dyrektorskich. Planowane rozpoczęcie zajęć edukacyjnych
07.09.2020 r.

I a9:00sala gimnastyczna
I b10:00sala gimnastyczna
II a8:00sala gimnastyczna
II b10:30sala gimnastyczna
III a9:30sala gimnastyczna
III b11:00sala gimnastyczna
IV a10:00świetlica
IV b9:00świetlica
V a9:00sala gimnastyczna
VI a9:15sala nr 1
VI b9:30sala nr 5
VII a10:45świetlica
VII b10:00sala nr 3
VIII a8:30sala nr 5

SZANOWNI PAŃSTWO
Rozpoczynamy nowy rok szkolny w przedszkolu!
1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna swoje podboje!

Godziny pracy przedszkola – 7.00 – 17.00. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 do 8.20.
Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem do szatni. Bezpośrednio z miejsca wyznaczonego dziecko odbiera pracownik, który mierzy temperaturę, rozbiera dziecko w szatni i odprowadza do sali zajęć. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

• W dniu 1 września prosimy o przyniesienia dla dziecka worka z obuwiem na zmianę , oraz odzież na zmianę.
• Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci. Przedszkolaki, które mają jakiekolwiek symptomy choroby (katar, podwyższona temperatura, itp. ) prosimy o pozostanie w domu.
• W związku z zachowaniem procedur bezpieczeństwa rodzice kontaktują się z dyrektorem, z nauczycielami drogą telefoniczną lub emailem. W uzasadnionych przypadkach osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem lub nauczycielem.
• Terminy spotkań z rodzicami zostaną ogłoszone w dniu 1 września 2020r. W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun dziecka.
Pierwszego dnia otrzymają Państwo do wypełnienia zestaw dokumentów – umowa na świadczenie usług przez przedszkole, oświadczenia, zgody. Zwrot (jak najszybszy) dokumentów w wyznaczonym miejscu przy wejściu do przedszkola.