SZANOWNI PAŃSTWO,
rozpoczynamy nowy rok szkolny!
1 września 2020 r. Przedszkole otwiera swoje podwoje!

Godziny pracy przedszkola – 7.00 – 17.00. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 do 8.20.
Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem do szatni. Bezpośrednio z miejsca wyznaczonego dziecko odbiera pracownik, który mierzy temperaturę, rozbiera dziecko w szatni i odprowadza do sali zajęć. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

• W dniu 1 września prosimy o przyniesienia dla dziecka worka z obuwiem na zmianę , oraz odzież na zmianę.
• Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci. Przedszkolaki, które mają jakiekolwiek symptomy choroby (katar, podwyższona temperatura, itp. ) prosimy o pozostanie w domu.
• W związku z zachowaniem procedur bezpieczeństwa rodzice kontaktują się z dyrektorem, z nauczycielami drogą telefoniczną lub emailem. W uzasadnionych przypadkach osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem lub nauczycielem.
• Terminy spotkań z rodzicami zostaną ogłoszone w dniu 1 września 2020r. W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun dziecka.
Pierwszego dnia otrzymają Państwo do wypełnienia zestaw dokumentów – umowa na świadczenie usług przez przedszkole, oświadczenia, zgody. Zwrot (jak najszybszy) dokumentów w wyznaczonym miejscu przy wejściu do przedszkola.