Zgodnie z decyzją Premier RP od 26.10.2020r. klasy IV – VIII szkoły podstawowej przechodzą na zdalne nauczanie do odwołania.

Nauczanie odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams zgodnie z nowym planem lekcji.

W przypadku trudności w zalogowaniu się do swojego konta na platformie Teams, braku konta lub innych przyczyn , proszę o kontaktowanie się z p. Katarzyną Jagiełło.

Głównym i podstawowym komunikatorem nadal pozostaje dziennik elektroniczny Librus.

Odnośnie sprzętu do nauki zdalnej wysłane zostaną informacje do rodziców i uczniów o możliwości odbioru komputera/tabletu po podpisaniu umowy użyczenia od poniedziałku (26.10.2020r.)

Przypominamy o zaplanowanych na poniedziałek (26.10.2020r.) konsultacjach, które w tej sytuacji odbywać się będą w formie on-line. Każdy nauczyciel poinformuje o konsultacjach.

Informujemy, że świetlica pracuje od 7:00 do 8:00 i po lekcjach dzieci do 17:00. Wszystkie klasy I-III maja zajęcia na pierwszą zmianę. Prosimy sprawdzić plan lekcji na www.librus.pl