Regulamin Konkursu Plastycznego „Ozdoba Wielkanocna”

1. TEMAT I CELE KONKURSU: Tematem tegorocznego konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej Cele konkursu: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, ochrona przed zanikaniem zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności oraz zdolności manualnej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Naszego przedszkola oraz ich rodziców.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej ( np. jajka, palmy, koszyczka, zajączka itp.) w formie przestrzennej dowolną techniką. 3.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 ozdobę wielkanocną.
4.Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko, wiek autora oraz nazwa grupy. Prace należy składać do swoich wychowawców grupy.

3. TERMINARZ KONKURSU
Termin ostateczny składania prac to 02.04.2021 r. (piątek). Wszystkie prace będą postawione w naszej szatni. W dniach 29.03.2021- 02.04.2021 będzie możliwość głosowania na najlepszą pracę poprzez stronę na Facebooku przedszkolnym. Udział w głosowaniu biorą: Rodzice, pracownicy przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2021r.

4. OCENA I NAGRODY Rodzice wraz z pracownikami poprzez głosowanie wybiorą najlepsze prace. Podczas głosowania uczestnicy wezmą pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, technikę wykonania, stopień trudności i estetykę, wiek dziecka. Laureaci Konkursu i dzieci wyróżnione uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola oraz mediach społecznościowych przedszkola. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.