Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Liczba wszystkich miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 29

Liczba wolnych miejsc: 21

Lista dzieci  uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 1. Chodak Jakub
 2. Dubowik Antoni
 3. Duda Mikołaj
 4. Duda Szymon
 5. Gębicki Jan
 6. Jankowski Jakub
 7. Jaskuła Tytus
 8. Kocański Szymon
 9.  Kozłowska Barbara
 10. Małyszko Błażej
 11. Mazurkiewicz Marcelina
 12. Mazurkiewicz Nikola
 13. Molsa Anna
 14. Mosińska Stefania
 15. Palos Wiktoria
 16. Rajczyk Blanka
 17. Rątczak Zuzanna
 18. Sęk Kazimierz
 19. Stefaniak Hanna
 20. Trzeciak Zofia
 21. Wojtczak Ewa

Lista rezerwowa

 1. Krzemiński Konstanty
 2. Rosiak Amelia

Lista dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
 im. Jana Brzechwy w Justynowie

 1. Kłos Milena
 2. Łajs Julia
 3. Najder Irma
 4. Olczak Jakub
 5. Rachwalska Antonina
 6. Żentak Igor