Wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszej Szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Gratulujemy Uczennicom, Uczniom, Nauczycielkom i Nauczycielom „dobrych” wyników!

Jesteśmy z Was dumni !!!