W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Łódzki Kurator Oświaty zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania. Stosując się do zaleceń wszystkie wyjazdy i wyjścia odwołujemy. Odwołujemy także Dzień Otwarty.