Konkurs kaligraficzny dla klas 1-8

Cele konkursu:
•propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania;
•uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii; •utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji;

Regulamin:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas 1-8.
2. Uczniowie wykonują jedną pracę polegającą na starannym, estetycznym przepisywaniu tekstu z wzorca pisanego lub drukowanego (otrzymanego od wychowawcy klasy).
3. Pracę konkursową należy ozdobić kolorową ramką, rysunkiem wykonanym kredkami ołówkowymi.
4. Wychowawcy klas przekazują prace konkursowe p. Ewie Turek lub p. Monice Leśniewskiej w terminie do 16 maja 2023 roku.
5. Komisja, składająca się z nauczycieli języka polskiego, wybiera 1 ucznia z każdej klasy i nadaje mu tytuł „Mistrza kaligrafii”. Uczeń otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.
Organizatorzy: Ewa Turek, Monika Leśniewska


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlaga. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne). Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw.

Proponowane tematy prac:

 1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
 2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
 3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
 4. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).
 5. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.
 6. Przedstaw swoją wizję artystyczną prezentującą postać Mikołaja Kopernika, Jana Matejki, Wisławy Szymborskiej.

Prace nie mogą być grupowe.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. Dodatkowo zostaną rozdane wyróżnienia. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Harmonogram konkursu:
Do 5 maja 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych, poprzez formularz na stronie internetowej: https://naszaflaga.pl/ (zdjęcie pracy przesyła rodzic/prawny opiekun)

26 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

Zgłoszenia i pełne informacje o konkursie:

Zachęcam do udziału
K.Pilarska


DOTYCZY UCZNIÓW KLAS VII- VIII

II Ogólnopolski Konkurs DACHL- Märchen

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. A. Asnyka w Warszawie oraz Polsko – Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. W. Brandt’a w Warszawie

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zaczynających przygodę z językiem niemieckim. Konkurs jest bezpłatny.
Cele:
– pobudzanie zainteresowania j. niemieckim
– zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego
– kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka
– uwrażliwienie na sztukę
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i językowej, twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności
– stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji

ETAP SZKOLNY: Nauczyciel przeprowadza lekcję dotyczącą bajek/baśni autora z kraju niemieckojęzycznego obszaru językowego. Następnie uczniowie wybierają sobie bajkę/baśń, czytają i na tej podstawie ilustrują fragment baśni/bajki lub postaci w niej występujących.
Technika pracy płaska – malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, collage lub obraz na płótnie. Format dowolny, minimum A4. Z przodu pracy należy nakleić karteczkę, na której będzie widniał autor pracy, szkoła i klasa oraz tytuł bajki/baśni i kraj pochodzenia (czcionka Calibri, wielkość: 12, kolor: czarny).

Każda placówka może nadesłać po jednej pracy wyłonionej w drodze szkolnego etapu konkursu.

Organizator nie zwraca prac przesłanych na konkurs, a przesłanie pracy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na jej publikację w materiałach związanych z konkursem oraz opatrzenie pracy danymi osobowymi wyróżnionych w ten sposób uczniów.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia.

Prace należy składać u p. Angeliki Pawlak do końca lutego br.


KONKURS!
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia

„Czy to nie przyjemnie wiedzieć, że jest tak dużo rzeczy, które jeszcze poznamy? To właśnie sprawia, że tak cieszę się życiem…”
– L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”

W życiu każdego z nas są takie chwile, kiedy nic nam nie wychodzi. Trudno wtedy wykrzesać z siebie choć odrobinę optymizmu. Jednak Dzień Pozytywnego Myślenia to dobry początek, by wprowadzić zmiany i popracować nad pozytywnym nastawieniem. Jest ono niezwykle ważne. Przede wszystkim pomaga łatwiej przebrnąć przez problemy i trudności napotykane na drodze. Optymiści z reguły wyróżniają się wiarą w siebie i swoje możliwości, więc ich życie wydaje się łatwiejsze i przyjemniejsze.


Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najciekawszy poradnik zawierający praktyczne wskazówki dotyczące pozytywnego myślenia, nastawienia, postawy życiowej. Możecie wzbogacić go o cytaty sławnych ludzi. A może podzielicie się w nim także tytułami filmów, książek lub utworów muzycznych, które poprawiają Wasz nastrój i pomagają przetrwać trudniejsze chwile? Wasze wskazówki mogą okazać się nieocenioną pomocą dla koleżanek i kolegów.
Jak powinien wyglądać poradnik?
Poradnik może mieć formę lapbooka (przestrzennej mapy myśli, teczki tematycznej lub kartki z ruchomymi elementami, otwieranymi okienkami itp.), broszury, folderu lub książeczki. Można przygotować go indywidualnie lub w parach. Przygotowane poradniki powinny zawierać nazwiska autora/autorów. Przekazujcie je p. Angelice Pawlak lub p. Karolinie Pilarskiej do 17 lutego br. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz dodatnimi punktami z zachowania.

Uśmiechnij się 🙂
Z serdecznymi pozdrowieniami
Samorząd Uczniowski


Konkurs na stroik Bożonarodzeniowy

W naszej szkole zorganizowany został konkurs na najpiękniejszy  stroik bożonarodzeniowy. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 44 uczniów z klas I- VIII szkoły podstawowej. Uczniowie, przy niewielkiej pomocy rodziców, stworzyli wspaniałe dzieła sztuki. Komisja konkursowa  oceniała: oryginalność kompozycji, estetykę wykonania, wkład pracy własnej, wykorzystanie materiałów naturalnych. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Wszystkie prace były przemyślane i starannie wykonane z dbałością o detale.

W klasach I-III  wyniki były następujące:

I miejsce: Amelia Borowiecka, Jan Matusiak

II miejsce: Jakub Małaczek, Patrycja Duda

III miejsce: Zuzanna Kucharska, Hanna Łatecka.

W klasach IV-VIII wyniki były następujące:

I miejsce: Lilianna Trzaska, Zuzanna Lis

II miejsce: Natalia Poluszczyk, Olga Nowakowska

III miejsce: Weronika Budner, Weronika Israel

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu: Marta Pach, Marta Kubryn


WYNIKI PLASTYCZNEGO KONKURSU JESIENNEGO

W listopadzie w naszej szkole odbył się plastyczny konkurs jesienny. Wzięli w nim udział chętni uczniowie uczęszczający do klas I-VI. Tematem konkursu był jesienny kapelusz. Podczas rozstrzygnięcia konkursu uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się w swoich kapeluszach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodką niespodziankę, zaś zwycięzcy dodatkowe  VOCHERY i inne upominki. Ze względu na dużą ilość prac konkursowych Jury podzieliło zwycięzców na kategorie wiekowe wedle wieku uczestników.

WYNIKI KONKURSU:

KLASY I

1 MIEJSCE- PATRYCJA DUDA

2 MIEJSCE- BARTŁOMIEJ WOJTYSIAK

3 MIEJSCE- ZUZANNA RĄTCZAK

KLASY II

1 MIEJSCE- MAJA FEDZIN

2 MIEJSCE- KACPER STĘPIEŃ

3 MIEJSCE- MAŁGORZATA KRAWCZYK

KLASY III

1 MIEJSCE- TOLA CYWIŃSKA

2 MIEJSCE- WERONIKA MATSIUK

3 MIEJSCE- MARCEL SZYMOR

KLASY IV-VI

1 MIEJSCE- MALWINA BROT

2 MIEJSCE- MAGDALENA PAPIEWSKA

3 MIEJSCE- NATALIA POLUSZCZYK

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu: Marta Kubryn i Marta Pach


Szkolny Konkurs
„Matematyczny Kalendarz Adwentowy”
Regulamin konkursu
1.Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki:

 • Karina Kardas

2.Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
 • rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
 • popularyzacja matematyki wśród uczniów,

3.Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.
 • udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.

4.Informację o konkursie:
Od 1 grudnia 2021 roku każdego dnia na stronie:
https://view.genial.ly/637f60223e8f6600191fb171
publikowane będzie jedno zadanie. Ostatnie zadanie pojawi się 22 grudnia. Do 6 stycznia uczestnicy przekazują rozwiązane zadania w postaci prezentacji, plakatu lub zeszytu nauczycielowi matematyki pani Karinie Kardas.


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy„.

Cele konkursu:
– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych;
– rozwijanie umiejętności manualnych uczniów;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową
– kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia;

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.
Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
I grupa- dzieci z klas I-III
II grupa- dzieci z klas IV-VIII

Warunki uczestnictwa:
• Stroik powinien być wykonany z naturalnych materiałów takich
jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby
zrobione z bibuły, papieru, nici, masy solnej, modeliny, słomy,
siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.
Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół.

• Uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 1 pracę.
• Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę z imieniem i
nazwiskiem autora, oraz klasę.
• Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do pracy.
• Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs
• Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora
• Uczestnicy i laureaci otrzymają dyplomy i nagrody

Oceniane będą: samodzielność, staranność i pomysłowość wykonanej pracy.

Terminy
• konkurs trwa od 21 listopada do 9 grudnia
• prace należy składać u organizatora lub współorganizatora do 9 grudnia.
• rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 15 grudnia 2022 r.

Organizator: Marta Pach
Współorganizator: Marta Kubryn


KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY ,,JESIENNY KAPELUSZ’’Konkurs skierowany jest do klas I-VI.1. Cele konkursu: rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody i barw jesiennych; rozwijanie wyobraźni plastycznej i inwencji twórczej; rozwijanie sprawności manualnych; wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez konstruowanie i tworzenie.2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I,II,III i klasy IV,V,VI.3. Technika pracy: forma przestrzenna, kapelusz wykonany…

.


19 listopada na całym Świecie obchodzony jest Dzień Toalet.

Przy tej okazji Samorząd Uczniowski chciałby zaprosić wszystkich uczniów Naszej Szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Wzorowa szkolna łazienka„.
Zadaniem konkursowym dla uczniów klas 1-4 jest wykonanie plakatu dowolną techniką, na którym zostanie przedstawiona wymarzona szkolna łazienka.
Zadaniem konkursowym dla uczniów klas 5-8 jest wymyślenie i zaprezentowanie na kartonie hasła/ rymowanki propagującej czystość i porządek w szkolnej toalecie.
Praca może być wykonana samodzielnie, w parze lub grupie.
Prace proszę składać do opiekunów SU (Angeliki Pawlak, Karoliny Pilarskiej) w terminie do 15 listopada.14 PAŹDZIERNIKA obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej z tej okazji Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do konkursu. W terminie od 18 do 28 października 2022 roku, trwać będzie konkurs zatytułowany „Zgadnij, kto to?”, w którym mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły (indywidualnie). Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie na podstawie zdjęć z dzieciństwa nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Justynowie. Zdjęcia nauczycieli wraz z numerami będę umieszczone w bibliotece szkolnej.
Uczestnicy konkursu pobierają u Pani Karoliny Pilarskiej (sala nr 6) kartę odpowiedzi na której dopiszą numer zdjęcia do podanego nauczyciela na którym go rozpoznali.
Podpisaną kartę z rozwiązaniem należy dostarczyć do sali nr 6 (Pani Karoliny Pilarskiej) do 28 października. Wyniki konkursu będą ogłoszone 2 listopada na stronie internetowej szkoły, a nagrodą będzie niespodzianka.

Zapraszamy do zabawy.
Samorząd Uczniowski


Zapraszam serdecznie uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie promującym książkę i czytanie.
Poniżej zamieszczam regulamin konkursu.

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„KSIĄŻKA W JESIENNYCH BARWACH ” 

ORGANIZATORZY
Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze;
Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu.

CELE KONKURSU
– promocja literatury i czytelnictwa;
– popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego;
– zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej natury.

WARUNKI UCZESTNICTWA
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Andrespol;
– uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić ulubioną książkę w scenerii jesiennej (na zdjęciu powinna być wyraźnie przedstawiona okładka książki!);
– autor pracy może być tylko jeden i jest nim osoba wykonująca zdjęcie;
– każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 fotografię;
– prace fotograficzne należy przesłać do 24 października 2022 r. na adres mailowy: 
monika_majchrzak@op.pl lub gbpandrespol@op.pl w temacie wpisując: Konkurs fotograficzny. 
W treści e-maila należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły.

KRYTERIA OCENY ZDJĘĆ
– jakość techniczną wykonania fotografii np. ostrość;
– zgodność z tematem;
– oryginalność pracy.

TERMIN KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 3 października 2022 r. i trwać będzie do 24 października 2022 r.

NAGRODY
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe. O terminie i sposobie ich wręczenia organizatorzy poinformują po dokonaniu oceny nadesłanych zdjęć.


Z okazji Dnia Patrona Szkoły i Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zapraszam do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM, 
który odbędzie się 20 października. Konkurs przeznaczony jest dla klas 0 – 8. Poniżej zamieszczam regulamin.  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WIERSZE JANA BRZECHWY”

1. Cele konkursu:
– Popularyzacja twórczości  Jana Brzechwy,
– Rozwijanie zdolności recytatorskich,
– Zainteresowanie uczniów poezją,
– Zachęcanie do występów na scenie,
– Prezentacja umiejętności uczniów ,
– Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

2. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej i grup przedszkolnych.
Warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Jana Brzechwy.
Każda klasa wyłoni jednego recytatora podczas eliminacji klasowych.

1. Przebieg konkursu:
I ETAP KLASOWY : eliminacje odbywają się w klasach od 17 – 19 października i mają na celu wytypowanie 1 uczestnika do konkursu szkolnego. 
II ETAP SZKOLNY : odbędzie się dla wszystkich uczniów 20 października.

3. Kryteria oceniania:
– Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– Interpretacja tekstu,
– Kultura słowa,
– Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

4. Miejsce konkursu:
Sala gimnastyczna

5. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III, miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody niespodzianki.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału.


Rozpoczynamy zabawę pod hasłem „Wyzwanie językowe”.
Będzie ono pojawiać się raz w miesiącu przez cały rok szkolny. Może być to rebus, zagadka, pytanie, łamaniec językowy itp. Czas na sprostanie wyzwaniu trwa tydzień. Miejscem, gdzie zamieszczam wyzwanie jest szkolny korytarz (drzwi pracowni nr 11).
Z odpowiedzią/rozwiązaniem proszę zgłaszać się bezpośrednio p. Pawlak. Na koniec roku szkolnego przyznam tytuł „Mistrza wyzwań językowych” oraz słodki upominek uczniowi, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. W akcji językowej może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. 
Serdecznie zapraszam! 
Angelika Pawlak (nauczyciel j. niemieckiego)