KONKURS PLASTYCZNY „Graffiti – drogą do czytelnika”

ORGANIZATOR:
Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze
(uczniowie uczestniczący w konkursie „#cojaczytam”);
Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu.

CELE:
– popularyzacja czytelnictwa;
– ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki graffiti;
– wykorzystanie nowatorskich projektów jako formy przekazu;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
konkurs zorganizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych:
I GRUPA WIEKOWA
Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych ze szkół podstawowych w Wiśniowej Górze, w Justynowie, w Bedoniu.
II GRUPA WIEKOWA
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie graffiti na temat związany z książką, biblioteką, czytelnictwem;
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu formacie A4, wykonanego dowolną płaską techniką.

TERMIN KONKURSU:
Prace należy dostarczać do biblioteki Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu do 23 października 2020 r.
Prace można dostarczyć również do biblioteki szkolnej.

KRYTERIA OCENY PRAC:
– podejście do tematu;
– jakość wykonania
– oryginalność

NAGRODY:
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe.
Planowana jest wirtualna pokonkursowa wystawa prac na stronie facebookowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze.