SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA i PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI im. JANA BRZECHWY W JUSTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  L.p.    Numer w szkolnym zestawie    Przedmiot  Nazwisko nauczyciela realizującego program w roku 2023/2024    Nazwa programu Wydawnictwo
nr dopuszczenia  
  Autor    Klasy  
  1  SPJ-1/2023/2024Edukacja wczesnoszkolna  Anna Kurnatowska, Paulina Binkowska, Dorota Borkowska  Program pozytywnej edukacji wczesnoszkolnej. Wsip 1160/1/2023Bożena Drzycimska, Teresa Nowak  I a, I b,  I c  
2SPJ-2/2023/2024  Edukacja wczesnoszkolna  Ewa Turek , Karolina Pilarska, Marta Pach, Marta KubrynProgram edukacji wczesnoszkolnej „Nowi Tropiciele” WSiPJadwiga Hanisz  i inniII a, II b, III a, III b  
  3    SPJ-3/2023/2024    Edukacja wczesnoszkolna zajęcia komputerowe  Dorota Borkowska,  Paulina Binkowska, Anna Kurnatowska    Kalejdoskop ucznia. Nowa informatyka. Program nauczania kl.1-3 Wsip 1160/1/2023  Anna Kulesza  I a, I b, I c  
4SPJ-4/2023/2024  Edukacja wczesnoszkolna zajęcia komputeroweEwa Turek, Marta Pach, Marta Zięba, Karolina Pilarska  Program edukacji wczesnoszkolnej „Nowi Tropiciele” WSiP  815/1/2017  Jadwiga Hanisz i inni  II a, II b, III a, III b  
  5    SPJ-5/2023/2024    Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne    Ewa Turek,  Dorota Borkowska, Marta Pach, Marta  Zięba,  Anna Kurnatowska, Paulina Binkowska    Program edukacji wczesnoszkolnej „Nowi Tropiciele” WSiP  815/1/2017    Jadwiga Hanisz i inni  I a, I b, I c I a, I c, I b, II a, II b, III a, III b  
  6    SPJ-6/2023/2024    Język angielski   Karolina Trzepadłek, Mateusz Matysiak     Program  nauczania do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej  2017    Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska    I a, I b, II a, II b, III a, III b  
  7    SPJ-7/2023/2024    Języka angielski    Anna Płoszka, Karolina Trzepadłek, Mateusz Matysiak    Program nauczania j. angielskiego dla klas IV- VIII, wydawnictwo Person    Joanna Stefańska    IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VIII a, VIII b  
  8    SPJ-8/2023/2024    Religia    Teresa Ścieszko    Zaproszeni na ucztę Jezusa, Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas I-IV,  Wydawnictwo Święty Wojciech   AZ-1-01/18     red. ks. dr  Paweł Płaczek    I a, I b, I c, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b  
  9    SPJ-9/2023/2024    Religia      Teresa Ścieszko       Bóg kocha  i zbawia   człowieka, Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas V –VIII Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-2-01/18                          red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik  V a, V b,  VIII
  10    SPJ-10/2023/2024    Religia    Iwona Pietrzak     Bóg kocha  i zbawia człowieka, Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas V –VIII Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-2-01/18    red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik    VI a, VI b VII a, VII b    
  11    SPJ-11/2023/2024    Język polski    Agnieszka Gralak Paulina Żuława-Smuklerz    „Nowe słowa na start!” Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej Nowa Era kl. 4: MEN 907/1/2017 kl. 5: MEN 907/2/2018 907/4/2017                                       907/5/2018    Anna Klimowicz Marlena Derlukiewicz  IV a, IV b V a, V b  VI a, VI b VII a, VII b VIII  
  12    SPJ-12/2023/2024    Historia    Urszula Kopeć, Ewa Derecka     „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej    Tomasz Maćkowski    IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII  
  13    SPJ-13/2023/2024    Matematyka    Karina Kardas Monika Pecyna    Matematyka
z plusem. Program nauczania matematyki w klasach   
4-8, w szkole podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – klasa IV- 780/1/2023/z1 – klasa V – 780/2/2018 – klasa VI – 780/3/2022/z1 – klasa VII – 780/4/2017 _ klasa VIII – 780/5/2018   
  M. Jacewicz, M. Karpiński, J. Lech    IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a  
  14    SPJ-14/2023/2024    Przyroda    Justyna Janowska-Urbańska    „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Nowa Era 863/2017    Jolanta Golanko    IV a, IV b  
  15    SPJ-15/2023/2024    Muzyka    Ewa Mikołajczyk    Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 w szkole podstawowej „ Lekcja muzyki” Nowa Era – klasa IV- 852/1/2017 – klasa V – 852/2/2018 – klasa VI – 852/3/2019 – klasa VII – 852/4/2017    Monika Gromek, Grażyna Kilbach    IV a, IV b, V a, V b, VI a , VI b,
VII a, VII b  
  16    SPJ-16/2023/2024    Plastyka    Ewa Mikołajczyk    Program nauczania plastyki w klasach 4- 7 w szkole podstawowej  „Do Dzieła” Nowa Era klasa IV 903/1/2017 klasa V 903/2/2018 klasa VI 903/3/2018 klasa VII 903/4/2020/z1    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak    IV a, IV b, V a,V b,
VI a, VI b, VIIa i VII b  
  17    SPJ-17/2023/2024    Technika    Ewa Mikołajczyk    Program nauczania ogólnego przedmiotu  technika  w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Jak to działa ?” Nowa Era klasa IV- 1195/1/2023 klasa V – 295/2/2018  klasa VI – 295/3/2019    Lech Łabecki, Maria Łabecka    IV a, IV b,  V a,  V b, VI a, VI b  
  18    SPJ-18/2023/2024    Geografia    Justyna Janowska Urbańska    „Planeta Nowa” program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Nowa Era 906/3/2017    Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Barbara Korbel    V a, V b, VI a, VI b, VII a, VIII a, VIII b  
  19    SPJ-19/2023/2024    Biologia    Justyna Janowska-Urbańska     „Puls życia” program nauczania biologii w klasach 5-8     szkoły podstawowej Nowa Era – klasa 8  – 844/3/2018 – klasa 7 – 844/4/2017 – klasa 6 – 844/2/2019 – klasa 5 – 844/1/2018    Anna Zdziennicka    V a, V b, VI a, VI b, VII a, VIII a, VIII b  
  20    SPJ-20/2023/2024    Wychowanie do życia w rodzinie    Justyna Urbańska -Janowska, Dorota Borkowska    „Wędrując ku dorosłości” wyd. Rubikon – klasa 4 – 920/1/2017 – klasa 5 – 920/2/2018 – klasa 6 – 920/3/2016 – klasa 7 – 920/4/2017 – klasa 8 0 920/5/2018    Teresa Król    IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VIII a, VIII b  
  21    SPJ-21/2023/2024    Chemia    Klimczak Alicja    Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery – klasa 7 -785/1/2017 – klasa 8 – 785/2/2018    Teresa Kulawik Maria Litwin    VII a, VIII a, VIII b  
  22    SPJ-22/2023/2024    Fizyka    Antoni Łosiak  Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” Nowa Era – klasa VII – 885/1/2017 – klasa VIII – 885/2/2018    Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawik    VII a, VII b, VIII  
  23    SPJ-23/2023/2024    Wychowanie fizyczne    Sebastian Jagiełło, Katarzyna Jagiełło  Program nauczania wychowania fizycznego dla 8-letniej  szkoły podstawowej SP/VII/15/17  Krzysztof Warchoł Modyfikacja T. Perłowski    IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII  
24  SPJ-24/2023/2024  Język niemiecki                                Angelika Pawlak    Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego    Anna Jaroszewska    VII a, VII b, VIII  
  25    SPJ-25/2023/2024    Edukacja dla bezpieczeństwa    Sebastian Jagiełło     Żyję i działam bezpiecznie”    Jarosław Słoma    VIII  
  26    SPJ-26/2023/2024    Doradztwo zawodowe         Wewnątrzszkolny System doradztwa zawodowego wraz z programem realizacji doradztwa zawodowego na dany rok    opracuje doradca zawodowy    VII a, VII b, VIII  
  27    SPJ-27/2023/2024    Informatyka    Katarzyna Jagiełło    Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” Nowa Era 847/1/2017    Michał Kęska    IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII  
  28    SPJ-28/2023/2024    Wiedza o społeczeństwie    Urszula Kopeć    Program nauczania WOS „Dziś i jutro” Szkoła Podstawowa Nowa Era    Barbara Furman    VIII  
  29    SPJ-29/2023/2024    Oddziały Przedszkolne    Ewa Chruściel, Karolina Gruca, Agnieszka Banasiak, Małgorzata Rudnicka    Program wychowania przedszkolnego Trefl i Podręcznikarnia Edukacja Rok wydania 2023    Dorota Kossakowska  zerówka

p.o. Dyrektora Szkoły Marta Edelwajn- Markowska