Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.   
 2.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.
 3.Święto Trzech Króli06 stycznia 2023 r.
 4.Ferie zimowe  16 – 29 stycznia 2023 r.
 5.Wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11 kwietnia 2023 r.
 6.Majowe święta narodowe  1 i 3 maja 2023 nie ma zajęć szkolnych
 7.Egzamin ósmoklasisty23 – 25 maja 2023 (wtorek- czwartek)
8.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.  
9.Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.    

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia opiekuńcze:

-14 października 2022 (piątek)

– 31 października 2022 (poniedziałek)

– 2 maja 2023 (wtorek)

– 23, 24, 25 maja 2023, (wtorek-czwartek)

– 9 czerwca 2023 (piątek)

Terminarz Rad Pedagogicznych

– 12.01.2023 – Rada Pedagogiczna klasyfikacja śródroczna (czwartek)

– 19.06.2023 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna roczna i końcowa (poniedziałek)

Informacja o zagrożeniach i propozycji ocen śródrocznych i rocznych

– 10.12.2022 – Informacja w Librusie o zagrożeniach oceną niedostateczna

– 11.05.2023 – informacja w Librusie o zagrożeniach oceną niedostateczną i propozycja oceny rocznej

Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

– 11.01.2023 – oceny klasyfikacyjne śródroczne

– 14.06.2023 – klasyfikacja uczniów

-13.01.2023 – koniec I semestru

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami

– 15.09.2022, godz. 17.00 ;  Rada Rodziców – 18.00 (czwartek)

– 12.01.2023, godz. 18.00 (czwartek) – klasy IV-VIII

– 13.01.2023, godz. 17.00 (piątek) – klasy I-III

– 11.05.2023 klasy IV-VIII w sprawie sposobów poprawy przewidywanych ocen rocznych, procedury egzaminacyjne godz. 17:30 – 18:30 (czwartek)

– 12.05.2023 klasy I-III godz. 17.00 (piątek)

Konsultacje nauczycieli, wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami

– 17.10.2022, godz. 17.00 (poniedziałek)

– 17.11.2022, godz. 17.30 (czwartek)

– 12.12.2022 – w sprawie sposobów poprawy przewidywanych ocen śródrocznych godz. 17.30 – 18.30 (poniedziałek) 06.03.2023, godz. 17.00 (poniedziałek)

– 17.04.2023, godz. 17.00 (poniedziałek)