Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
3.Święto Trzech Króli06 stycznia 2024 r.
4.Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
5.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
6.Majowe święta narodowe1 i 3 maja 2024 nie ma zajęć szkolnych
7.Egzamin ósmoklasisty14,15,16 maja 2024 (wtorek- czwartek)
8.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.
9.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia opiekuńcze:

-31 października 2023 (wtorek)

– 2 maja 2024 (czwartek)

– 14,15,16 maja 2024 (wtorek-czwartek)

– 31 maja 2024  (piątek)

– 7 czerwca 2024 (piątek)

– 20 czerwca 2024 (czwartek)


Terminarz Rad Pedagogicznych

– 11. 09. 2023 –  Rada Pedagogiczna (poniedziałek) godz.15.35

– 22.01.2024 – Rada Pedagogiczna klasyfikacja śródroczna (poniedziałek)

– 17.06.2024 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna roczna  (poniedziałek)

– 20.06.2024 –  Rada Pedagogiczna końcowa (czwartek)


Informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych

– 21.12.2023 – Informacja w Librusie o zagrożeniach oceną niedostateczna

– 17.05.2024 – informacja w Librusie o zagrożeniach oceną niedostateczną i propozycja oceny rocznej


Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

– 17.01.2024 – oceny śródroczne

– 12.06.2024 – oceny roczne


Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami

– 14.09.2023 (czwartek)                          

– 25.01.2024 (czwartek)

– 27.05.2024 (poniedziałek)

klasy I-III godz. 17.00, klasy IV-VIII godz. 18.00

– zebranie w przedszkolu 14.09.2023 godz. 17.30