Dyrektor – Ewa Derecka

WicedyrektorDorota Borkowska

L.p.Nazwisko i imię
1.Binkowska Paulina
2.Borkowska Dorota
3.Borowiński Paweł
4.Derecka Ewa
5.Golemba Bogumiła
6.Gralak Agnieszka
7.Jagiełło Katarzyna
8.Jagiełło Sebastian
9. Jaros Jacek
10.Kardas Karina
11.Klimczak Alicja
12.Kołosowska Jadwiga
13.Kopeć Urszula
14.Kot Joanna
15.Krzywański Witold
16.Kubryn Marta
17.Kurnatowska Anna
18.Leśniewska Monika
19.Mikołajczyk Ewa
20.Mosbah Karina
21.Pach Marta
22. Padechowicz Przemysław
23.Pawlak Angelika
23.Paszko Danuta
24.Pilarska Karolina
25.Płoszka Anna
26.Prusicka Zofia
27.Pudlarz Karolina
28.Rudnicka Małgorzata
29.Rutkowska Iwona
30.Suligorska Urszula
31.Ścieszko Teresa
32.Toczydłowska Katarzyna
33.Turek Ewa
34.Urbańska-Janowska Justyna
35.Zięba Marta
36.Żuława Paulina