p.o. Dyrektor szkoły – mgr Marta Edelwajn- Markowska
Wicedyrektor – mgr Marta Zięba

L.p.Nazwisko i imię
1.Binkowska Paulina
2.Borkowska Dorota
3.Borowiński Paweł
4.Derecka Ewa
5.Edelwajn- Markowska Marta
6.Golemba Bogumiła
7.Gralak Agnieszka
8.Gutkowska Agata
9.Jagiełło Katarzyna
10.Jagiełło Sebastian
11.Kardas Karina
12.Klimczak Alicja
13.Kołosowska Jadwiga
14.Kopeć Urszula
15.Kot Joanna
16.Krzywański Witold
17.Kubryn Marta
18.Kurnatowska Anna
19.Leśniewska Monika
20.Banasiak Agnieszka
21.Łogin Magdalena
22.Majchrzak Mateusz
23.Mikołajczyk Ewa
24.Mosbah Karina
25.Chruściel Ewa
26.Pach Marta
27.Gruca Karolina
28.Pawlak Angelika
29.Pilarska Karolina
30.Płoszka Anna
31.Prusicka Zofia
32.Łosiak Antoni
33.Rudnicka Małgorzata
34.Pecyna Monika
35.Suligorska Urszula
36.Ścieszko Teresa
37.Turek Ewa
38.Urbańska-Janowska Justyna
39.Zięba Marta
40.Żuława- Smuklerz Paulina
41.Pietrzak Iwona
42.Rusicka Beata
43.Skibińska Natalia
44.Trzepadłek Karolina