Dyrektor szkoły – mgr Ewa Derecka

Wicedyrektor – mgr Witold Krzywański


L.p.Nazwisko i imię
1.Binkowska Paulina
2.Borkowska Dorota
3.Borowiński Paweł
4.Derecka Ewa
5.Edelwajn- Markowska Marta
6.Golemba Bogumiła
7.Gralak Agnieszka
8.Jagiełło Katarzyna
9.Jagiełło Sebastian
10.Kardas Karina
11.Klimczak Alicja
12.Kołosowska Jadwiga
13.Kopeć Urszula
14.Kot Joanna
15.Krzywański Witold
16.Kubryn Marta
17.Kurnatowska Anna
18.Leśniewska Monika
19.Linowska Edyta
20.Łogin Magdalena
21.Majchrzak Mateusz
22.Mikołajczyk Ewa
23.Mosbah Karina
24.Nogacka Anna
25.Pach Marta
26.Panas Michał
27.Pawlak Angelika
28.Pilarska Karolina
29.Płoszka Anna
30.Prusicka Zofia
31.Pudlarz Karolina
32.Rudnicka Małgorzata
33.Rutkowska Iwona
34.Suligorska Urszula
35.Ścieszko Teresa
36.Turek Ewa
37.Urbańska-Janowska Justyna
38.Zięba Marta
39.Żuława- Smuklerz Paulina