Anna Krauze
Anna Krauze
PRZEWODNICZĄCA
Beata Konefał-Trzaska
Beata Konefał-Trzaska
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Magdalena Adamczyk
Magdalena Adamczyk
SKARBNIK

Szanowni Państwo!
Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Składka jaka została ustalona na rok szkolny 2022/2023 wynosi 60 zł. na pierwsze dziecko, 30zł na drugie, jednorazowo na rok szkolny. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy Andrespol
36 8781 0006 0000 0228 3000 0010

(w tytule wpłaty podać nazwisko dziecka lub dzieci i klasę).
Wpłaty są dobrowolne.