REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

„TORT URODZINOWY DLA JANA BRZECHWY”

1. Konkurs organizowany jest z okazji 125 rocznicy urodzin Jana Brzechwy, którego

głównym celem jest kultywowanie pamięci o Janie Brzechwie.

2. Niniejszy Regulamin konkursu określa zasady, a także warunki

udziału w konkursie plastyczno- technicznym pt. „ Tort urodzinowy dla Jana Brzechwy”.

3. Konkurs trwa od 21 września do 19 października 2023 roku.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem

przez niego całości regulaminu.

Organizatorzy:

Marta Pach, Marta Kubryn

Cele konkursu:

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

• rozwijanie umiejętności manualnych uczniów,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej,

• kultywowanie pamięci o Janie Brzechwie,

• możliwość skonfrontowania swoich umiejętności,

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.

Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

I grupa- dzieci z klas I-III

II grupa- dzieci z klas IV-VIII

Warunki i zasady uczestnictwa:

• Tort powinien być pracą przestrzenną. Wykonany z dowolnych materiałów papierniczych, tworzyw sztucznych czy naturalnych.

• Uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 1 pracę.

• Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę z imieniem i

nazwiskiem autora, oraz klasę.

• Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że

uczestnik posiada prawa autorskie do pracy.

• Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w

konkursie.
• Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

• Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez

organizatora.

• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

Oceniane będą: samodzielność, staranność i pomysłowość wykonanej pracy.  Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć wykonaną przez siebie pracę, w określonym terminie do sali 1 lub 4, do pań Marty Kubryn lub Marty Pach.