Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Nazwisko i imię:

1. Astete Kapitańska Sofia
2. Bednarek Robert
3. Brot Alan Łukasz
4. Drożdż Mateusz
5. Eljasiewicz Melita
6. Fedzin Maja Magdalena
7. Fiszbak Filip Michał
8. Janowski Piotr
9. Kot Adam Julian
10. Krawczyk Małgorzata Anna
11. Kuron Jan Bartosz
12. Łęcki Szymon Piotr
13. Machnicki Mateusz
14. Maciołek Sebastian Piotr
15. Matusiak Jan Stanisław
16. Molsa Katarzyna Anna
17. Niewiadomy Wojciech
18. Olczak Leon
19. Piasecki Tymon
20. Pilarska Anna Blanka
21. Reszka Milena
22. Sęk Julian Antoni
23. Siejkowski Bartosz
24. Stasiak Jan Paweł
25. Stępień Amelia Maria
26. Stępień Kacper Marek
27. Strzelczyk Błażej
28. Szczesiak Alan Adam
29. Szubska Zuzanna
30. Ścieszko Lena
31. Tokarczyk Franciszek
32. Tryluk Kajetan
33. Tużnik Amelia
34. Walczak Nela Zofia
35. Zawadzka Gardiana
36. Żentak Bianka

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Liczba wszystkich miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 29

Liczba wolnych miejsc: 21

Lista dzieci  uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 1. Chodak Jakub
 2. Dubowik Antoni
 3. Duda Mikołaj
 4. Duda Szymon
 5. Gębicki Jan
 6. Jankowski Jakub
 7. Jaskuła Tytus
 8. Kocański Szymon
 9.  Kozłowska Barbara
 10. Małyszko Błażej
 11. Mazurkiewicz Marcelina
 12. Mazurkiewicz Nikola
 13. Molsa Anna
 14. Mosińska Stefania
 15. Palos Wiktoria
 16. Rajczyk Blanka
 17. Rątczak Zuzanna
 18. Sęk Kazimierz
 19. Stefaniak Hanna
 20. Trzeciak Zofia
 21. Wojtczak Ewa

Lista rezerwowa

 1. Krzemiński Konstanty
 2. Rosiak Amelia

Lista dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
 im. Jana Brzechwy w Justynowie

 1. Kłos Milena
 2. Łajs Julia
 3. Najder Irma
 4. Olczak Jakub
 5. Rachwalska Antonina
 6. Żentak Igor

Wielkanoc, 2021

Regulamin Konkursu Plastycznego „Ozdoba Wielkanocna”

1. TEMAT I CELE KONKURSU: Tematem tegorocznego konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej Cele konkursu: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, ochrona przed zanikaniem zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności oraz zdolności manualnej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Naszego przedszkola oraz ich rodziców.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej ( np. jajka, palmy, koszyczka, zajączka itp.) w formie przestrzennej dowolną techniką. 3.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 ozdobę wielkanocną.
4.Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko, wiek autora oraz nazwa grupy. Prace należy składać do swoich wychowawców grupy.

3. TERMINARZ KONKURSU
Termin ostateczny składania prac to 02.04.2021 r. (piątek). Wszystkie prace będą postawione w naszej szatni. W dniach 29.03.2021- 02.04.2021 będzie możliwość głosowania na najlepszą pracę poprzez stronę na Facebooku przedszkolnym. Udział w głosowaniu biorą: Rodzice, pracownicy przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2021r.

4. OCENA I NAGRODY Rodzice wraz z pracownikami poprzez głosowanie wybiorą najlepsze prace. Podczas głosowania uczestnicy wezmą pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, technikę wykonania, stopień trudności i estetykę, wiek dziecka. Laureaci Konkursu i dzieci wyróżnione uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola oraz mediach społecznościowych przedszkola. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

Nie mamy dobrych wieści…
Od 22 marca wracamy do nauki zdalnej!
Jeśli wystąpi potrzeba zresetowania hasła do platformy Microsoft Teams prosimy do piątku skontaktować się z p. Katarzyną Jagiełło poprzez Librus.

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur na wniosek organizatorów regionalnych przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22.04.21 godz.9.00.

Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA lub w zakładce PRZEDSZKOLE–>REKRUTACJA

Drodzy Uczniowie klas 3-8 mam dla Was propozycję wzięcia udziału w E-Wolontariacie organizowanym przez Centrum Rozwoju Lokalnego, którego koordynatorem w naszej szkole będzie p. Monika Leśniewska.
W tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, kiedy jesteśmy odcięci od spotkań i mamy ograniczone kontakty, będziecie mieli okazję zaangażować się w działalność społeczną przy użyciu łącza internetowego. Poprzez wykonywanie łatwych zadań, zleconych drogą mailową, będziecie propagować pomoc innym, brać udział w różnego rodzaju akcjach na odległość, wymieniać się spostrzeżeniami i angażować w inicjatywy zorganizowane przez CRL.

https://crl.org.pl/2021/02/02/zostan-e-wolontariuszem/

Czym jest e-wolontariat?

– E-wolontariat to wyjątkowa możliwość zaangażowania się w działalność charytatywną na szeroką skalę.

– E-wolontariat to możliwość współtworzenia inicjatyw i przedsięwzięć prospołecznych o zasięgu ogólnopolskim.

– E-wolontariat to możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności bez wychodzenia z domu.

– E-wolontariat to okazja nawiązania nowych znajomości z wolontariuszami z całej Polski

Jakie są korzyści z bycia e-wolontariuszem?

– Będziesz współorganizować inicjatywy ogólnopolskie adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięcia ukierunkowane na pomoc zwierzakom czy promocję postaw proekologicznych.

– Zdobędziesz doświadczenie i nowe umiejętności, które przydadzą Ci się w szkole, na studiach czy w późniejszej pracy.

– Otrzymasz wyjątkowy certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie. Certyfikat umożliwi Ci zdobycie w szkole punktów za działalność wolontariacką.

Zachęcam do zgłaszania chęci udziału bezpośrednio do p. Leśniewskiej w terminie do 25 lutego 2021 r.
Regulamin, zasady oraz zgody na udział będą przesyłane na bieżąco w wiadomościach do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.
Wszelkie szczegółowe informacje będą udzielane poprzez wiadomości na Librusie.
Pozdrawiam i zachęcam do aktywności,
Monika Leśniewska.