1) Hej młodzieży, szkolna brać!
Czas nauki nastał nam,
więc z zapałem i radością
stańmy tu u szkoły bram!
 

Ref.: Patrzmy w przyszłość swą z nadzieją
Tak jak Brzechwa – patron nasz.
Niech daleko płyną słowa,
gdy ten hymn śpiewamy wraz!

 

bis

2) Trzeba pracą, wytrwałością
wiedzę zdobyć póki czas.
My budować świat będziemy,
gdy dorośnie każdy z nas!

Autor słów P. Anna Płoszka