Szanowni Rodzice,
informujemy, że nabór uczniów do klas I na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminie:
01 marca 2023r. – 01 kwietnia 2023r.

Formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej (poniżej).

Prosimy o pobranie odpowiednich druków – zamieszczono dwa rodzaje:

  • dla Dzieci z obwodu szkoły – druk – „Zgłoszenia Ucznia”
  • dla Dzieci spoza obwodu szkoły – druk – „Wniosek o przyjęcie Ucznia”

* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl


Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.

Zgodnie z art. 133 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) – „Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
1.03.2023 – 1.04.2023 r.8.05.2023 – 15.05.2023 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do  12.04.2023 r. do 18.05.2023 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych19.04.2023 r.22.05.2023 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia20.04.2023 r. – 26.04.2023 r.23.05.2023 – 26.05.2023 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
28.04.2023 r.31.05.2023 r.


Dokumenty do pobrania: