Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022

Nazwisko i imię:
1. Astete Kapitańska Sofia
2. Bednarek Robert
3. Brot Alan Łukasz
4. Drożdż Mateusz
5. Eljasiewicz Melita
6. Fedzin Maja Magdalena
7. Fiszbak Filip Michał
8. Janowski Piotr
9. Kot Adam Julian
10. Krawczyk Małgorzata Anna
11. Kuron Jan Bartosz
12. Łęcki Szymon Piotr
13. Machnicki Mateusz
14. Maciołek Sebastian Piotr
15. Matusiak Jan Stanisław
16. Molsa Katarzyna Anna
17. Niewiadomy Wojciech
18. Olczak Leon
19. Piasecki Tymon
20. Pilarska Anna Blanka
21. Reszka Milena
22. Sęk Julian Antoni
23. Siejkowski Bartosz
24. Stasiak Jan Paweł
25. Stępień Amelia Maria
26. Stępień Kacper Marek
27. Strzelczyk Błażej
28. Szczesiak Alan Adam
29. Szubska Zuzanna
30. Ścieszko Lena
31. Tokarczyk Franciszek
32. Tryluk Kajetan
33. Tużnik Amelia
34. Walczak Nela Zofia
35. Zawadzka Gardiana
36. Żentak Bianka


Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.

Zgodnie z art. 133 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz.4) – „Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 8 marca do 31 marca 2021 r.od 16 sierpnia  do 20 sierpnia 2021 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 09 kwietnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 kwietnia 2021 r.24 sierpnia 2021 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 16 kwietnia  do 30  kwietnia 2021 r.od 24 sierpnia do 26 sierpnia 2021 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
10 maja 2021 r.27 sierpnia 2021 r.


Dokumenty do pobrania:Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: spjustyn@wp.pl