KONKURS RECYTATORSKI POEZJI JANA BRZECHWY

I. Cele konkursu:
1. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 
2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów. 
3. Promowanie talentu dzieci i młodzieży.
4. Pobudzanie aktywności twórczej. 
5. Popularyzacja twórczości Jana Brzechwy
6. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

II. Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 i przedszkola.
2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli danej klasy lub grupy przedszkolnej (zostaną oni wyłonieni w drodze eliminacji klasowych).
3. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez opiekunów konkursu.
4. Przedmiotem oceny recytującego są: 
• stopień opanowania pamięciowego tekstu;
• dykcja; 
• sposób „widzenia” utworu przez ucznia, czyli interpretacja;
• dobór repertuaru; 
• ogólne wrażenie artystyczne.
Uwaga! Intonacja, akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm to najważniejsze środki wyrazu i to na nich należy się skupić. 
5. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II i III miejsce) 
7. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród. 
8. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy. 

III. Termin konkursu: 
1. Eliminacje klasowe: do 11 czerwca 2021 r. 
2. Zgłoszenie finalistów opiekunom konkursu: 11 czerwca 2021 r. 
3. Finał: 15 czerwca 2021 

Opiekunowie: 
1. Marta Zięba
2. Monika Leśniewska

Podsumowanie konkursu z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W konkursie z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięło udział 22 uczniów. 
Prace plastyczne oceniono w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I – III laureatami zostali:
Alicja Mysielska kl. 3B – I miejsce
Weronika Izrael – kl. 3B – II miejsce
Wiktoria Gołębowska kl. 3B – III miejsce.
W kategorii klas IV- VIII laureatami zostali: 
Amelia Maniak – I miejsce
Hanna Rodak – II miejsce
Nicole Astete Kapitańska – III miejsce
Wyróżnieni zostali:
Amelia Auguścik, Jagoda Mikulska, Kamil Sajduda, Jan Pilarski i Wiktoria Woźniak.
Gratulujemy zwycięzcom! 

Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Nagrody zostaną wręczone w najbliższym czasie. 
U. Kopeć

Regulamin Konkursu Plastycznego „Ozdoba Wielkanocna”

1. TEMAT I CELE KONKURSU: Tematem tegorocznego konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej Cele konkursu: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, ochrona przed zanikaniem zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności oraz zdolności manualnej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Naszego przedszkola oraz ich rodziców.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej ( np. jajka, palmy, koszyczka, zajączka itp.) w formie przestrzennej dowolną techniką. 3.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 ozdobę wielkanocną.
4.Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko, wiek autora oraz nazwa grupy. Prace należy składać do swoich wychowawców grupy.

3. TERMINARZ KONKURSU
Termin ostateczny składania prac to 02.04.2021 r. (piątek). Wszystkie prace będą postawione w naszej szatni. W dniach 29.03.2021- 02.04.2021 będzie możliwość głosowania na najlepszą pracę poprzez stronę na Facebooku przedszkolnym. Udział w głosowaniu biorą: Rodzice, pracownicy przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2021r.

4. OCENA I NAGRODY Rodzice wraz z pracownikami poprzez głosowanie wybiorą najlepsze prace. Podczas głosowania uczestnicy wezmą pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, technikę wykonania, stopień trudności i estetykę, wiek dziecka. Laureaci Konkursu i dzieci wyróżnione uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola oraz mediach społecznościowych przedszkola. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.