Przedszkole przy szkole podstawowej w Justynowie mieści się przy ul. Łódzkiej 17. Są to dwa oddziały przedszkolne funkcjonujące od 2009r.
Teren wokół przedszkola to duży, przestrzenny plac dostosowany do potrzeb dzieci, znajduje się on w bezpiecznej odległości od ruchliwej ulicy, sprzyja spacerom i częstym pobytom dzieci na powietrzu.
Przedszkole posiada nowy plac zabaw, gdzie dzieci mogą zjeżdżać ze zjeżdżalni, kręcić się na karuzeli, huśtać na huśtawce, a zimą zjeżdżać z górki na sankach. Korzystamy również, z dobrze wyposażonej sali gimnastycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz różnorodnych gier i zabaw ruchowych.

Sale, meble i toalety przystosowane są dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Wystrój i wyposażenie przedszkola jest nowoczesne, a wygląd sal zachęcający dzieci do pracy i zabawy. W salach wydzielone są kąciki tematyczne.

Nasze przedszkole oferuje całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzieci spożywają posiłki na stołówce, są one przygotowywane na miejscu, zawsze świeże, smaczne i zdrowe. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, posiłki są dostosowane do dziecka ze swoistymi wskazaniami.


Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 17.00.

NUMERY TELEFONÓW:

Grupa Biedronki – 42 232 36 26

Grupa Sowy – 42 232 36 25W ramach Podstawy Programowej od 8.00 do 13.00 realizowane są:

– zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju;

– pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje
przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych;

– zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe, prace nauczycielki
o charakterze obserwacyjnym;

– zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie
wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca indywidualna z dziećmi mającymi
trudności oraz z dziećmi zdolnym czynności higieniczne i samoobsługowe;

– odpoczynek poobiedni, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.
Ramowy rozkład dnia:

GodzinyRamowy rozkład dnia
7:00-8:20Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne wg zainteresowań dzieci.  
8:20-8:45Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe- doskonalenie czynności mycia rąk i sposobu korzystania z toalety.  
8:45-9:30Śniadanie Grupa Pszczółki Śniadanie Grupa Sowy
9:30 -10:45Zajęcia wychowawczo-edukacyjne zgodne z podstawą programową. Podjęcie aktywności poznawczej : językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, technicznej i plastycznej. Zajęcia z języka angielskiego wynikające z podstawy programowej.  
10:45 – 11:30Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy na świeżym powietrzu. Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, badawcze, spacery  wycieczki  – poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11:30 – 12:00 Prace porządkowe. Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne
 i samoobsługowe.  
12:00 – 12:30Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami ( widelcem i łyżką) kulturalne zachowanie się przy stole.
12:30-13:00Relaksacja zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia, wyciszenia.
13:00-13:45Praca indywidualna, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne diagnoza, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe.  Zajęcia dodatkowe. Przygotowanie do podwieczorku.  
13:45-14:30Podwieczorek Grupa Pszczółki Podwieczorek Grupa Sowy
14:30-16:00Zabawy udoskonalające funkcje poznawcze lub grafomotoryczne ,zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Zabawy ogólnorozwojowe, krzyżówki, rebusy, łamigłówki.  
16:00-17:00Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe. Zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy indywidualne