2023/2024

Przewodniczący: Antoni Dębski
Zastępca: Zuzanna Zięba