Przewodniczący/a:
Zastępca:

  • Informacje:
  • najpóźniej do 09.09.br. wychowawcy klas ósmych wysyłają (poprzez Librus) opiekunom samorządu nazwiska uczniów kandydujących w wyborach na przewodniczącego SU,
  • od 12.09.br. planujemy rozpocząć KAMPANIĘ WYBORCZĄ w naszej szkole,
  • 27.09.2022r. – WYBORY DO SU. Komisja wyborcza przeprowadzi wybory, a uczniowie oddadzą swoje głosy. Głosy zostaną podliczone, zostanie sporządzony protokół z głosowania i ogłoszone wyniki.