6 grudnia (środa)

Załóż mikołajową czapkę lub inne świąteczne nakrycie głowy.
Mikołaj przynosi uczniom w tym dniu dzień bez pytania, sprawdzania pracy domowej, kartkówek oraz sprawdzianów.

Przy tej okazji zapraszamy również klasy na Mikołajkowy Maraton Filmowy czyli klasowe kino
(szczegóły ustala wychowawca).

Z mikołajkowymi pozdrowieniami
Samorząd Uczniowski