30 listopada (czwartek) obchodzimy w naszej szkole Andrzejki. Przeniesiemy się w zaczarowany świat magii. Klasa ósma przygotuje dla młodszych koleżanek i kolegów ciekawe wróżby. Poszczególne klasy będą schodzić z nauczycielami, z którymi mają lekcje na hol główny i cieszyć się magią tego dnia. Odbywać się to będzie wg poniższego harmonogramu:
8:00 – 8:45 klasy 2
8:55 – 9:40 klasy 3
9:50 – 10:35 klasy 4
10:45 – 11:30 klasy 1
11:50 – 12:35 klasy 5
12:55 -13:40 – klasy 6 i 7

Samorząd Uczniowski