Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski ogłasza Szkolny Konkurs Międzyklasowy na najładniejszy ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ SALI.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne;
motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy;
kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole

  1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
  2. W konkursie biorą udział klasy I – VIII.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy.
  4. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów.
  5. Dekoracje będą oceniane przez jury w kategoriach: pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
  6. Spośród wszystkich dekoracji wyłonimy jedną klasę. (wyjątkiem jest sala klas 1a i 1b)
  7. Ocena wystroju przez jury nastąpi 20 grudnia 2023 r.
  8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów – 22 grudnia 2023 r.