Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole są zawieszone w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku.

W dniach 12 i 13 marca nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, zapewnione zostaną zajęcia opiekuńcze (w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu).

W sobotę 14 marca zajęć nie będzie.
Od 16 marca 2020 roku (poniedziałek) uczniowie nie przychodzą do szkoły.
W związku z zawieszeniem zajęć w dniach 12 i 13 marca należy zgłosić zakup posiłku w kuchni do godz 8:00 pod numerem 693-606-430.
W pozostałe dni posiłków nie będzie.