ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021:

I Zakończenie klasy I-III:

• 25 czerwca 2020 r. od godz. 09:00 odbędą się spotkania z wychowawcami
klas I – III w swoich salach

II Zakończenie klas IV-VIII:

• 25 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 wg ustalonego porządku w tabeli poniżej na sali gimnastycznej (wyróżnienia i nagrody),
rozdanie świadectw odbędzie się w klasach:

10:00
VIIA, VIIB, VIIIA
11:00
VA, VIA, VIB
11:30
IV A, IV B

  • Uczniowie przychodzą najwcześniej 5 minut przed ustaloną godziną zakończenia roku szkolnego.
  • W budynku szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i nauczyciele.
  • Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.